Zrównoważony rozwój (ekorozwój)
to strategia osiągania godnego życia w ramach tego, co jest fizycznie i biologicznie możliwe. Podstawą zrównoważonego rozwoju jest integracja działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej. więcej »
wersje językowe: PolskiEnglish
Aktualności
Instytut na rzecz Ekorozwoju ogłasza przetarg na wykonanie badań opinii dla potrzeb projektu LIFE_ADAPTCITY_PL.
dodano: 2014-08-22
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na wykonanie badań opinii wśród władz i administracji polskich metropolii i miast dla potrzeb projektu LIFE_ADAPTCITY_PL realizowanego w partnerstwie pomiędzy Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miastem Stołecznym Warszawa, Unią Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  więcej »
Instytut na rzecz Ekorozwoju rozpoczyna realizację projektu LIFE_ADAPTCITY_PL.
dodano: 2014-07-15
Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Miastem Stołecznym Warszawa, Unią Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart przystąpiły do realizacji projektu LIFE_ADAPTCITY_PL. Projekt ma na celu przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy. Będzie to pierwsza tego typu strategia w Polsce.  więcej »
Efektywność energetyczna w budownictwie jako narzędzie do walki z wykluczeniem energetycznym.
dodano: 2014-07-11

23 czerwca 2014 roku w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się seminarium eksperckie poświęcone roli efektywności energetycznej w przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu. Spotkanie otworzył i moderował Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a prezentacje wprowadzające wygłosili: Andrzej Kassenberg i Agnieszka Tomaszewska – Kula z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Maciej Bukowski z Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych oraz Piotr Kurowski z  Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

  więcej »
Debata online: Energetyka rozproszona - w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery.
dodano: 2014-05-22
Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem debaty nt. energetyki rozproszonej, która odbyła się 28 maja 2014 roku.  więcej »
Szukaj w serwisie
DOKLIP
Niskoemisyjna Polska 2050
Koalicja Klimatyczna
wlacz sie
Biogazownia