Publikacje rok 1997

Tytuł: Społeczne formy ochrony przyrody. Raport 1/97 Autorzy: M. Kaczyńska współpraca T. Tatomir Plik pdf: otwórz Tytuł: Jak współdziałać z gminą w realizacji ekorozwoju. Raport 2/97 Autorzy: E. Borkowska współpraca J. Rotko Plik pdf: otwórz Tytuł: Agenda...

Publikacje rok 2011

Tytuł: Badanie świadomości ekologicznej Polaków w 2010 ze szczególnym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku. Autorzy: A. Stanaszek, M. Tędziagolska Plik pdf: otwórz Tytuł: Energetyka rozproszona. Od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju...

Publikacje rok 2010

Tytuł: Natura 2000 – ABC dla turystyki Autorzy: J. Kamieniecka, B. Wójcik Plik pdf: otwórz Tytuł: Drugie spotkanie na temat energetyki jądrowej (kraje skandynawskie). Plik pdf: otwórz Tytuł: Energetyka rozproszona Autorzy: J. Popczyk Plik pdf: otwórz Tytuł:...

Publikacje rok 2009

Tytuł: Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009. Autorzy: Pod red. K. Kamienieckiego i B. Wójcik Plik pdf: otwórz Tytuł: Małe ABC ochrony klimatu. Wyd. III poszerzone. Polska Zielona Sieć i Instytut na rzecz Ekorozwoju. Kraków Autorzy: A. Arcipowska A.Kassenberg A...

Publikacje rok 2008

Tytuł: Barometr zrównoważonego rozwoju 2007/2008. Autorzy: Pod red. K. Kamienieckiego i B. Wójcik Plik pdf: otwórz Tytuł: Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r. Autorzy: A. Bołtromiuk, T. Burger Plik pdf:...