Zapytanie ofertowe z dnia 7 sierpnia 2017

Zapytanie ofertowe z dnia 7 sierpnia 2017

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawcy projektu identyfikacji wizualnej przedsięwzięcia „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię...
Zapytanie ofertowe z dnia 1 sierpnia 2017

Zapytanie ofertowe z dnia 1 sierpnia 2017

Wykonanie badań jakościowych dla potrzeb projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu...
Asystent stażysta

Asystent stażysta

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zatrudni na 3 miesięczny okres próbny pomocnika/stażystę do realizacji analiz środowiskowych. Zatrudnienie od 1 lipca 2017, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, na czasową umowę o pracę. Wynagrodzenie minimalne. Od pracownika...
Osoba na stanowisko ds. promocji

Osoba na stanowisko ds. promocji

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w związku z rozpoczęciem realizacji projektu finansowanego z POIiŚ poszukuje osoby na stanowisko specjalisty do spraw promocji. Na zgłoszenia czekamy pod adresem h.kryszynska@ine-isd.org.pl do 23 czerwca 2017 r. Osoba zatrudniona...
Osoba na stanowisko redaktora

Osoba na stanowisko redaktora

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w związku z rozpoczęciem realizacji projektu finansowanego z POIiŚ poszukuje osoby na stanowisko redaktora. Na zgłoszenia czekamy pod adresem h.kryszynska@ine-isd.org.pl do 23 czerwca 2017 r. Osoba zatrudniona na tym stanowisku...