Oferta dla samorządów

Jesteśmy gotowi wspierać samorządy:

  • w tworzeniu strategii, programów i planów oraz innych dokumentów związanych z ochroną środowiska, w szczególności w zakresie mitygacji lub adaptacji zmian klimatu;
  • w doskonaleniu kadr poprzez warsztaty, dyskusje i szkolenia oraz transfer wiedzy do Polski lub o Polsce do innych krajów;
  • w popularyzacji dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonej turystyki, ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego biznesu.