Tytuł: „Europe in the World – Engaging in the 2030 Sustainable Development Agenda”

Okres realizacji: 1.07.2017-30.06.2020

Źródło finansowania: Komisja Europejska w ramach programu DEAR (Edukacji rozwojowej).

Opis: Projekt ma na celu zwiększenie świadomości i kontroli społecznej nad realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w Europie. Projekt grupuje wiele organizacji pozarządowych pod kierunkiem European Environmental Bureau (łącznie 24 partnerów). Główna kampanię kontrolną będzie prowadzić SDG Watch Europe. W ramach projektu odbędą się seminaria, szkolenia, warsztaty i inne działania przybliżające Europejczykom Cele Zrównoważonego Rozwoju i konieczność ich wdrażania w Europie.

Strona Internetowa: www.eeb.orgwww.sdgtoolkit.org, www.sdgwatcheurope.org