Oferta dla biznesu:

Oferta dla biznesu Jesteśmy zainteresowani: analizami strategicznymi i wsparciu firm w działaniach na rzecz środowiska, głównie w zakresie mitygacji lub adaptacji zmian klimatu; uczestnictwem w projektach innowacyjnych, naukowych i popularyzatorskich w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych dla firm; działaniami w formule odpowiedzialności biznesu, np. poprzez organizację debat obywatelskich, warsztatów dla pracowników oraz klientów firm, programów promocyjnych, np. lekcji dla dzieci i młodzieży.

Referencje (zdjęcia: Referencje za analizę klimatyczną dla Metra;

Referencje za warsztat dla Danfoss???

Dyplom za lekcje w przedszkolu jakimś.