Oferta dla samorządów

Jesteśmy gotowi wspierać samorządy:

  • w tworzeniu strategii, programów i planów oraz innych dokumentów związanych z ochroną środowiska, w szczególności w zakresie mitygacji lub adaptacji zmian klimatu;
  • w doskonaleniu kadr poprzez warsztaty, dyskusje i szkolenia oraz transfer wiedzy do Polski lub o Polsce do innych krajów.
  • w popularyzacji dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonej turystyki, ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego biznesu;

Wybrane referencje dla fundacji za wykonane prace (w postaci zdjęć):

  • Referencje za PPNR
  • Referencje za PGN dla Lidzbarka
  • Referencje za SOOŚ dla Warszawy
  • Referencja za ślad węglowy dla Jaworzna

Oferta szkoleniowa: cd w innym miejscu.