Wiadomości

Asystent stażysta

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zatrudni na 3 miesięczny okres próbny pomocnika/stażystę do realizacji analiz środowiskowych. Zatrudnienie od 1 lipca 2017, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, na czasową umowę o pracę. Wynagrodzenie minimalne. Od pracownika...

Osoba na stanowisko ds. promocji

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w związku z rozpoczęciem realizacji projektu finansowanego z POIiŚ poszukuje osoby na stanowisko specjalisty do spraw promocji. Na zgłoszenia czekamy pod adresem h.kryszynska@ine-isd.org.pl do 23 czerwca 2017 r. Osoba zatrudniona...

Osoba na stanowisko redaktora

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w związku z rozpoczęciem realizacji projektu finansowanego z POIiŚ poszukuje osoby na stanowisko redaktora. Na zgłoszenia czekamy pod adresem h.kryszynska@ine-isd.org.pl do 23 czerwca 2017 r. Osoba zatrudniona na tym stanowisku...

LABORATORIUM ZMIAN KLIMATU

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu organizowane w dniach 28, 29, 30 czerwca 2017 roku w naszej Fundacji przez naszych ekspertów. Podczas szkolenia zaprezentujemy podstawową wiedzę z zakresu zmian klimatu, oceny ryzyka...

Zobacz Punkt Krytyczny

Punkt Krytyczny. Energia OdNowa. Pierwszy polski pełnometrażowy film na temat zmiany klimatu i nieuchronnej rewolucji energetycznej. Reżyserem filmu jest dokumentalista Łukasz Bluszcz, a producentem Fundacja WWF Polska. Twórcy w jasny sposób pokazują, dlaczego klimat...

Zgłoś POMYSŁ na KLIMAT w Warszawie

Z początkiem lutego ruszają w projekcie ADAPTCITY konsultacje społeczne. Zapewne nie wszyscy chętni, z różnych przyczyn, będą mogli wziąć udział w naszych spotkaniach. Zadbaliśmy jednak o to, by aktywnie włączyli się w proces tworzenia Strategii adaptacji do zmian...

Świętowaliśmy 30-lecie Raportu Brundtland…

...oraz nasze własne 25-lecie. W dniu 20 marca 2017 roku dokładnie w 30 rocznicę ogłoszenia Raportu Brundtland pt. „Nasz wspólna przyszłość” miała miejsce konferencja zorganizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, miasto...

Zamówienia publiczne

Asystent stażysta

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zatrudni na 3 miesięczny okres próbny pomocnika/stażystę do realizacji analiz środowiskowych. Zatrudnienie od 1 lipca 2017, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, na czasową umowę o pracę. Wynagrodzenie minimalne. Od pracownika...

Osoba na stanowisko ds. promocji

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w związku z rozpoczęciem realizacji projektu finansowanego z POIiŚ poszukuje osoby na stanowisko specjalisty do spraw promocji. Na zgłoszenia czekamy pod adresem h.kryszynska@ine-isd.org.pl do 23 czerwca 2017 r. Osoba zatrudniona...

Osoba na stanowisko redaktora

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w związku z rozpoczęciem realizacji projektu finansowanego z POIiŚ poszukuje osoby na stanowisko redaktora. Na zgłoszenia czekamy pod adresem h.kryszynska@ine-isd.org.pl do 23 czerwca 2017 r. Osoba zatrudniona na tym stanowisku...