Projekty realizowane:

Make Europe Sustainable for All

Make Europe Sustainable for All

Tytuł: „Europe in the World - Engaging in the 2030 Sustainable Development Agenda” Okres realizacji: 1.07.2017-30.06.2020 Źródło finansowania: Komisja Europejska w ramach programu DEAR (Edukacji rozwojowej). Opis: Projekt ma na celu zwiększenie świadomości i kontroli...

czytaj dalej
Ekolokator

Ekolokator

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju realizuje nowy projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i...

czytaj dalej
WZROST

WZROST

Tytuł: „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)” Okres realizacji: 1.04.2016-31.04.2018 Źródło Finansowania: Komisja Europejska w ramach programu LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

czytaj dalej
ADAPTCITY

ADAPTCITY

Tytuł: LIFE_ADAPTCITY_PL- „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”. Okres realizacji: 1.07.2014-31.12.2018 Źródło finansowania: Komisja Europejska w ramach komponentu...

czytaj dalej