Tytuł: THEORIA i PRAXIS Zrównoważonego Rozwoju – 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland.
Autorzy: publikacja zbiorowa pod redakcją Ryszarda F. Sadowskiego i Zbigniewa Łepko.
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Punkt Krytyczny – Energia odNowa (film, 82 min)
Reżyser: Łukasz Bluszcz
Link do filmu na kanale Youtube: otwórz

Tytuł: Jakościowa ocena wpływu wprowadzenia rynku mocy na emisyjność krajowego systemu elektroenergetycznego.
Autorzy: Ewaryst Hille, Andrzej Kassenberg
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Dobry klimat dla miast.
Autorzy: Wojciech Szymalski
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Przyjazny rozwój Polski. Ludziom – gospodarce – środowisku. Energia odNowa.
Autorzy: publikacja zbiorowa pod redakcją Tobiasza Adamczewskiego, Andrzeja Kassenberga i Marcina Popkiewicza
Plik pdf: otwórz