Tytuł: THEORIA i PRAXIS Zrównoważonego Rozwoju – 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland.
Autorzy: publikacja zbiorowa pod redakcją Ryszarda F. Sadowskiego i Zbigniewa Łepko.
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Jakościowa ocena wpływu wprowadzenia rynku mocy na emisyjność krajowego systemu elektroenergetycznego.
Plik pdf: otwórz