Tytuł: „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)”

Okres realizacji: 1.04.2016-31.04.2018

Źródło Finansowania: Komisja Europejska w ramach programu LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opis: Projekt realizowany przez WWF Polska w partnerstwie z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju KAPE oraz IEO. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa, w tym klasy politycznej, że polityka klimatyczna jest naszą szansą na rozwój, a nie zagrożeniem.

Strona Internetowa: www.energiaodnowa.pl